Top

Awards

Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 2008

Ngày 24 tháng 1 năm 2008 Cty Việt Hưng được chính phủ nhà nước Việt Nam phong tặng Huân chương lao động hạng 3.

Support online

  • Administrator: Yahoo!Messager Mr. Huy Le

Statistics

  • Visitors: 747,962
  • Pageviews: 865,951
  • Online: 11 (11 guest)
Success!