Top

Awards

Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 2009

Ngày 15 tháng 9 năm 2009 Cty TNHH Việt Hưng tiếp tục được nhà nước chính phủ Việt Nam phong tặng Huân chương lao động hạng 3.

Support online

  • Administrator: Yahoo!Messager Mr. Huy Le

Statistics

  • Visitors: 747,950
  • Pageviews: 865,938
  • Online: 11 (11 guest)
Success!